Hank Willis Thomas Wins 2017 AIMIA | AGO Photography Prize